Contrasting Documentation - Let The Nesich Take The Strain.

att vi påverkas

När en journalist ser något som han finner intressant och sedan använder sin skrivarförmåga för att påverka oss människor så lyckas han oftast. Han skriver på ett sådant sätt som gör oss människor automatiskt engagerade och intresserade av ämnet. Därför tror jag att det är media som avgör mycket av vad som vi människor ska bli påverkade av. Efter att ett beslut är fattat kanske det inte är så många som skulle uppmärksamma det. Däremot de beslut som media väljer att skriva om, att forska lite i, eller att "göra en grej av" det är de sakerna som vi blir påverkade av. Lägger inte märke till de olika delarna som förändras om inte media och människor ständigt uppgraderar oss om det och påminner oss om vilken skillnad som faktiskt skett.